ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “ส่งเสริมชุมชนรู้จัก ตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น”

Spread the love
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “ส่งเสริมชุมชนรู้จัก ตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น” ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
– ลงทะเบียนฟรี (รับจำนวน 1,000 ท่าน)
– หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/6P6YMJF4EyrJENCC7
– ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook: ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย