วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) มีกำหนดจัดโครงการอบรม “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ผ่านระบบออนไลน์ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรบโครงการในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/u4baPBELrm5xv4h67 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทร. 098-331-5337 คุณณัฐธิดา จันดาแก้ว

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย