วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ อาทิ บ้านพัก สถานที่จัดประชุมสัมมนา การประกอบเลี้ยงอาหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรม เพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ของโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญหลายแห่งที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
โทร. 0-2333-3728
E-mail: pr@mhesi.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย