วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

                              มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ประเด็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมกีฬา” (Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านงานวิจัย และวิชาการในศาสตร์ด้านการกีฬา และเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา บริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร และการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ จากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ

                              มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.tnsuconference.com ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.