วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ “การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้้งที่๙”(The 9th Asia Undference Conference on Comptiong:AUC2)​

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้้งที่๙"(The 9th Asia Undference Conference on Comptiong:AUC2)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.