ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

Spread the love

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรในวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรมหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหลักสูตรซึ้งเน้นเนื้อหาในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภารัฐและรัฐวิสาหกิจ และเอกชนในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1.       หลักสูตร”ถ่ายภาพสวยแบบมือโปร ด้วย Smart Phone..คุณก็ทำได้”

2.       หลักสูตร”เทคนิคการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ด้วยกล้อง DSLR & Mirrorless รุ่นที่ 2″

3.       หลักสูตร”การสร้าง Mobile Application สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วย Thinkable”

4.       หลักสูตร”สร้างสรรค์ Clip สวยด้วย Smartphone  สำหรับ YouTube มือใหม่”

5.       หลักสูตร”สร้างการสื่อ AR (Augmented Reality)ด้วย Unity และ Vuforia”

6.       หลักสูตร”Motion Info graphicกับการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ระดับ Advance”รุ่นที่ 3

7.       หลักสูตร”เนรมิตตัวละคร 3 มิติ ด้วย(Blender 3D Character Modeling)”

8.       หลักสูตร”สร้างเว็บง่าย จากมือใหม่ สู่มืออาชีพ ด้วย Word Press”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างดี ผู้สนใจศึกษารายละเอียด วิธีการลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://training.li.mahidol.ac.th/Course2020/ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าราชการผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงาน

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.