ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการภาพยนต์สั้น เรื่อง “คืนหัวใจ ให้ชีวิต”

Spread the love

                               มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดประกวดโครงการภาพยนต์สั้น เรื่อง “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กอยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขตามปกติได้อยากลำบาก

จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือค่าผ่าตัดและสวนหัวใจเด็กหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดได้รอดชีวิต เป็นทรัพยากรอันที่มีค่าของเทศชาติต่อไป

                               มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ขอเชิญชวนให้ นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัตรผ่าน https://1th.me/Nnpxm และส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่

คุณ วาสนา/คุณพิมพ์ชนก โทร 02-716 6070-1

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.