วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565 (ครั้งที่ 3)
ภายใต้แนวคิด Safety Culture: Together Toward A Better Tomorrow

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดวันจัดงาน “การประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565 (ครั้งที่ 3)” ภายใต้แนวคิด Safety Culture: Together Toward A Better Tomorrow

วัน/เวลา และสถานที่ในการจัดงานประชุม

  • ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทั่วประเทศต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://cmu.to/regsymposium2022 (โดยไม่มีค่าลงทะเบียน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับการอนุมัติจากอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
โทร. 089-4192110 นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย