ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy

              กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT  Forum2020 ซึ้งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher  Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

                การจัดงาน Education ICT Forum 2020 จะเป็นเวทีสำคัญยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้แบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนให้เท่าเทียมระดับนานาชาติ ซึ้งสอดคล้องไปไหนทางทิศทางของโลก และยังเป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital Technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อรับรองการเดินหน้าประเทศไทยสู่บทใหม่ในเวทีโลก

                 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว สำหรับหน่วยงาราชการสามารถเบิกจ่ายได้ในการอบรมสัมมนาต้นสังกัดตามระเบียบการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้กรุณาส่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ได้ที่ คุณ พิมพ์ภัสรา กนิษฐาสุตโทร02-661-7750 ต่อ 221,222  และ223 email : pimphatsara@absolutealliances.com ; info-absolute@absolutealliances.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.