ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3”

Spread the love

                         สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ ๕ เครือข่าย มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 ” ภายใต้หัวข้อ Technology and Innovation For Health ในวันศกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคราเรียนรวม ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนให้ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน สามารถลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/๒๕๖๓/ หมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

 

สอบถารายละเอียดได้ที่

คุณสุริษา หาญใจ หรือคุณปมาภรณ์ นาคถนอม

โทรศัพท์  :  ๐๗๕-๖๗ -๒๔๗๘, ๐๗๕-๖๗-๒๑๑๓

e-mail     : phcrphwu@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.