ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของ จังหวัดราชบุรี

Spread the love

                       โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี โดยวิธีคัดเลือกจากการพิจารณาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนดยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์   : 0-3273-7175

โทรสาร     : 0-3273-7176

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.