วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 14

 

ขอเชิญร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2565
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลองและการกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานสากล

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ cutt.ly/XOBOFfA ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ-หลักสูตร-สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์-รุ่นที่-14-ระหว่างวันที่-26-29-เมษายน-2565

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และ วช. จะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 620-621 (นางสาวจุฑาดลฯ)
โทรสาร. 0-2579-0388
E-mail. labanimals@nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย