ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัย บทความวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ” (NCTIM 2019)

Spread the love

                         ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 “ (NCTIM 2019) ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป

                         ดังนั้น คณะฯ จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานและบทความวิจัยบทความวิชาการนำเสนอในงานวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ http://it.rmu.ac.th/nctim/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์    :  0-4302-0227

โทรสาร      :  0-4302 0227

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.