วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

เรื่อง “บูรราการงานวิจัยและนวัฒกรรมสู่สังคมยุก New Normal” (The 8th New National Coference 2021 (NEUNC2021) “Integerated Research and Innovation for the New Normal Society”) ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคาร 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้สนการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา นักศึกาาในระดับชาติ

ในที่นี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันเครือข่าย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดครงการรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.conf.neu.ac.th หรือลิงก์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.