วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 

 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7  “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

                ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ใด้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

โทรศัพท์  : 032-261790 ต่อ 1079-1085  (นางสาวกานต์สิริ ปานสวัสดิ์)

โทรศัพท์มือถือ  : 081-3588386 (นางสาวกานต์สิริ ปานสวัสดิ์)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.