ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 9

Spread the love

                          เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้กำเนินการกิจกรรมต่างๆ ทางด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพ์ชและทรัพยากร และจัดการประชุมวิชาการทรัพยากรไทยอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2562 จะจัดประชุมวิชาการนิทรรศการ  ” ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ “ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงาน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน องค์กรปกครองท้องถิ่น และเกษตรเข้าร่วมงาน ในส่วนชมรมปฏิบัติงานวิทยาการ (อพ.สธ.) ได้จัดงานประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 โดยการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้เน้นในเรื่องประโยชน์ที่ประชนชนชาวไทยได้รับจากศักยภาพที่หลากหลายของทรัพยากร

                           ในการนี้ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จึกใคร่ขอเชิญหน่วยงาน และสถาบันที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกันนำเสนอผลงานเพื่อจัดประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติการ อพ.สธ. ในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนและส่งหัวข้อเรื่องเต็มที่ท่านต้องการนำเสนอ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 สำหรับงานลงทะเบียนเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการของชมรมฯ นั้นมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายเรขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ส่วนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

โทรศัพท์     : 0-2282-0665, 0-2282-1850

E-mail        : rspg2562@gmail.com

เว็บไซต์       : http://www.rspg.or.th/rspg_conference_2562/

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.