ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563

Spread the love
ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563

          ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตสื่อคลิปวิดีโอและผลิตสื่ออินโฟกราฟิกตามแนวคิดหลัก “Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

          1.) ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

          2.) ระดับประชาชนทั่วไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 2 ประจำปี 2563 โดยสามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563

📌 ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดเพิ่มเติมได้ที่
🌐 http://www.crahdfamily.com/digifam-awards.html
📧 digifamawards@gmail.com
📱 ๐๙๘ ๐๐๑ ๙๖๖๐, ๐๙๘ ๒๖๐ ๙๖๖๐

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.