วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดการจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สกว. ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-15.30 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ้นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สวก. ขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่มประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากท่านสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่ http://www.arda.or.th/ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย