ขอเชิญร่วมประชุมพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ

Spread the love


ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ”
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดจัดการประชุม “การพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ” ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

  • ค่าลงทะเบียน อัตรา 900 บาทต่อท่าน
    โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    เลขที่บัญชี 038-2-533230 (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภาการพยาบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้อาจารย์ในสถาบันต่างๆ พยาบาลวิชาชีพ ผู้เขียนบทความ ผู้ประเมินบทความและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถลงตีพิมพ์ และเป็น reviewer ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

สามารถลงทะเบียน และดูกำหนดการโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemJOUp5ibSYU2fuFWaKmXmbHxG42cp34Fdcr1vgXz52ORaEg/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 08-1345-5771 หรือ 06-1873-5559

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย