วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ” Innovative and Sustainable Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital World ” ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย

                            สถาบันภาษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่ออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิต ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดหากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research/index.html    โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิจัย

โทรศัพท์        : 0 2218 6021, 0 2218 6038

โทรสาร          : 0 2218 6104, 0 2254 7670

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.