ประชุมสัมมนาเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ตัวตนของอาฮีเป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสัมมนาเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ตัวตนของอาฮีเป็นวันที่สอง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อค้นหารายละเอียดของอัตลักษณ์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย