ขอเชิญร่วมส่งผลงานำเสนองานประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณะสุข ครั้งที่ 7

Spread the love

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุม วิชาการครั้งที่ 7″ทิสทางและการพัฒนาระบสุขภาพไทย” ร โรงแรมบ้านสวนคุนตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท์ อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 31  สิงคม 2561 เวลา08.00-16.30 น. เพื่อพัมนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในด้าวิจัยด้าน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณะสุข

จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ โยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียน  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.cmp.ubu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.