ขอเชิญร่วมออกบูธและร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตมะม่วงตกต่ำ

Spread the love

ขอเชิญร่วมออกบูธและร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกร
ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตมะม่วงตกต่ำ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ส่งผลให้ผลไม้ไทยในฤดูกาลผลิตปีนี้ โดยเฉพาะมะม่วงในพื้นที่ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีผลผลิตออกมาพร้อมกันประสบปัญหาอย่างมากทั้งในเรื่องราคาผลผลิตที่ตกต่ำกว่าทุกปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการขนส่ง น้ำมันราคาแพง และเนื่องจากบางพื้นที่ในการจัดส่งเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) จึงไม่สามารถนำผลไม้ไปจำหน่ายได้ ขณะที่จุดรับซื้อที่เคยรับซื้อผลไม้ขนาดใหญ่หลายแห่ง ต้องปิดตัวกะทันหันจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลไม้ไปจำหน่ายได้

อำเภอเชียงคานขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในพื้นที่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกร อำเภอเชียงคานจึงร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่จัดงาน “วันมะม่วงและผลไม้เมืองเชียงคาน”

วันเวลา/สถานที่ในการจัดงาน

  • ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมออกบูธ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (เต็นท์ โต๊ะ ทางอำเภอจัดหาให้)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 089-569-2240
นางบุษบา ใจทิพย์ ปลัดอำเภอ ผู้ประสานงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย