ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12

Spread the love

ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้เป็นโอกาสเผยแพร่งานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการด้านวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและสามารถลงทะเทียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564  หรือสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ : 074200347 E-mail : hu_conference@hu.ac.th 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.