วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมวดหมู่ทั่วไป

ขอเชิญศึกษาฐานข้อมูลทางการศึกษา ThaiEd Research

เนื่อกจาก สำนักงานเลขาธิการสภาสภาการศึกษาได้จำทำฐานข้อมูลทางการศึกษา เป็น 12 หมวดหมู่ เช่น นโยบายหลักสุตรและการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษาฯ เพื่ออำนวยการศึกษาในการสืบค้นแก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยที่มีนักวิจัยทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกทางการศึกษาขึ้เผ่ยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.