ขอเชิญสมัครรับทุน HHH

Spread the love

มูลนิธิการศึกษาไทย -อเมริกัน (ฟุตไบรท์) กำลังเป็นรับสมัครทุน HUbert H. Humphrery North-South Foollowship Program (HHH) ประจำปี 2562 จำนวน 1-3 ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลางไปฝึกษาอบรมและฝึกงานสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศอเมริกาเป็นระเวลา 10-12 เดือน

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางของภาครัฐและและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรใหม่เพื่อกาวไปเป็นผุ้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครื่อข่าที่คุณภาพและะวิชาชีพให้กว้างขวางขึ้นไป

คุณสมบัติการสม้คร HHH ดั้งนี้

  1. มีสัญชาตไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุ ระหว่าง 30 -50 ปี
  2. มีผลสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษ 3.00
  3. มีผลคณะแน TOEFL อย่างน้อย 71 (IBT) หรื่อได้คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
  4. ดำรงตำแหน่งบริหารบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และได้รับการรองรับรองจากหน่วยงานสามารถกลับเข้ามาทำงานได้

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/ (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ”Grants for Thais”)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00(เวลาในประเทศไทย)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.