ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

          มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2020  บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และผลงานวิจัยดีเด่นจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.