ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Spread the love

                     วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย,บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ

                   กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงาน และผู้สนใจ สามารถส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2LTly5m   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โทรศัพท์    : 0 5377 6000

โทรสาร      : 0 5377 6227

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.