ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

Spread the love

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์ บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปะศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องโดย วารสารการวิจัยกาสะลองคำ อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิจัยไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 และกำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ

กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานที่และผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2L TlY5m  ซึ้งเปิดส่งบทความตลอดปีและมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม- มิถุนายน)และฉบับที่ 2 คือ (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค๊ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.