ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทคัดย่อ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย ครั้งที่ 1”

Spread the love

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 : “การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย”
Roi-Et Industrial and Community Education Research Conference (101-ICERCON 1st#)
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ อาคารเทคโนโลยีบัณฑิต (อาคาร 10) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564

รูปแบบการนำเสนอ

  • รูปแบบบรยาย (Oral Presentation)
  • รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

Facebook: https://www.facebook.com/…/a.117207467…/124163100128691/
(http://www.roiet-icec.ac.th/mainpage)

ติดต่อสอบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม:

อาจารย์อรุชา คุณเจริญหิรัญ (หัวหน้าศูนย์ผลิตวารสารวิชาการ)
เบอร์ติดต่อ : 094-2955890
Email: aruchaforwork@gmail.com

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
177 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4351-3862 Fax. 0-4351-3862

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย