วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

                        ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอลด์ สไตรลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ โดยส่งบทคัดย่อของบทคาวมวิจัย / วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ saunic2020.sau.ac.th  

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.