ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

Spread the love

                          สำนักงานบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดทำวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดออกวารสารดังกล่าวฯ ปีละ 3 ฉบับ

                          จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://pubadm.crru.ac.th/pub_web2020/pubjo   และจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

สำนักวิชาการบริหารรัฐกิจ

โทรศัพท์/โทรสาร   : 0 5377 6131

หรือ 088 119 2665 (อาจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.