วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

          ตามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดยการกำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI นั้น บัดนี้ วารสารวิชาการออนไลน์ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถดาวน์โหลดได้ตาม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/issue/view/16562/Vol1No1   เพื่อให้หน่วยงานของท่านใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  โทรศัพท์ 08 9733 3779

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย