วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและรดับนานาชาติ

ขอเชิญส่งบทความและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันวิจัยอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการและเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติตรั้งที่ 5 และดับบนานาชาติครั้งที่1  หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการแปลงเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่ ขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 ณ โรงแรม อีโค บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯในฐานะเจ้าภาพ จึงขอเรียนเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ หรือทางเว็บไซต์ที่ https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html  ติดต่สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา ผู้ประสนงาน

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.