ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8 PSU Education Conference

Spread the love

                         ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovation Integrated Work-Ready Education” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าวกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ี 1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org  พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมประชุมขอให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช

โทรศัพท์             : 0 7428 9211

โทรสาร               : 0 7428 9228

E-mail               : wilailuck.p@psu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.