ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

Spread the love

                  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 10 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ research.dtam@gmail.com หรือเว็บไซต์มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ https://natherbexpo.dtam.moph.go.th/index.php/pr-news-hidden/117-17-2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองวิชาการและแผนงาน

กลุ่มงานวิชาการและครังครวามรู้

โทรศัพท์     : 0 2149 5649

โทรสาร       : 0 2149 5649

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.