วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภายในประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครังที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครังที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี จิริยธรรม การวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ  อาคารเฉลิพระเกียรติ ฯ  (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในราชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันราชสมภพ ครบ  114 ปี เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้ที่สนใจ ได้มีดกาสแลกเปลี่ยน ความรู้จากแนวคิความรู้จากแนวคิดท้องถิ่นและระดับชาติสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.