ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Spread the love

                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ ” เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาตลอดจนเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

                        คณะกรรมการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่หน้าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 สามารถดูรายละเอียดที่ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/      และส่งผลงานเข้าร่วมภายใน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารวิชาการและนิสิต

โทรศัพท์           : ( 043 ) 341545-7 ต่อ 125

โทรสาร             : ( 043 ) 351395

ผู้ประสานงาน    :   นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง โทรศัพท์   :  092 269 3377

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.