ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “จริยธรรมในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563”

Spread the love
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “จริยธรรมในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563”

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “จริยธรรมในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563” ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมฯ และขอคาวมอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://www.nrru.ac.th/public/rdit/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท์   : 044-272941

ผู้ประสานงาน : 083-094-6554 ผศ.ดร.อนุจิตร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย