ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 4″นวศึกษาที่ยังยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยังยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย"

ในปีพุทธศักราช 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดโครงการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8และนานาชาติครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยังยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” Innovative and Sustainable Education in Time of Challenges เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษาเปิดโอกาสเปลียนแปลงและรับฟังความคิดเห็นจากประการณ์ขอวแต่ละคน อันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรืออการทำงานวิจัยรวมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข็มแข็งทางการวิจัยโดยการประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2564 ในะบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโครงการดั่งกล่าวและขอความอนุเหราะห์ผลงานทางวิชาการและร่วมประชุมครั้งนี้โดยสามารถดูข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http//edumis.pn.psu.ac.th/nice2021 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลครี ผ่านอีเมล์ grad.edupsu@gmail.com, โทรศัพท์ 088-7925099 หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โมรศัพท์ 084-1956969

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.