ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดการจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังชลบุรี โดยมีวัตุประสงค์เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคราจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดกาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการนำและเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไห้สู่การใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครรินทร์ จึงจัดการประชุมวิชาการและขอเชิญหน่วยงานของท่านและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลำเสนอผลงานวิจัยได้ http://rdi.rru.ac.th/ncsag2021/  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2564 สอบถาบรายละเอียดได้ที่ นางสาวนุจรี ฮีมหมัด โทร 0-38517007

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.