ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนคตการศึกษาไทย...กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.