ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพานิชย์ในไทยและต่างประเทศ”

Spread the love

                                 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพานิชย์ในไทยและต่างประเทศ” ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวที่แลกเปลี่ยนความรู้รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการพานิชย์ในไทยและต่างประเทศ

                                 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพานิชย์ในไทยและต่างประเทศ” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ www.dra.up.ac.th   ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาววินิตตา ลือชัย
โทร: 0 5446 6666 ต่อ 1045-8
โทรสาร: 0 5446 6714

Email: winitta.lu@up.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.