ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ. “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020”

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ. “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020”

          ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำหนดจัดงาน “EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020” ภายใต้ Theme “EGAT Smart Energy Solutions” ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการดังกล่าวฯ โดยมี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมนิทรรศการ ได้ที่ทางอีเมล์ navapan.pir@egat.co.th ภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 หรือสอบถามได้ที่ 0 2436 4916

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.