ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6 th thailand lnternail Nanotehnology conference 2018)

Spread the love

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเทศไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6 th thailand lnternail Nanotehnology conference 2018) ระหว่างวันที่ 12- 14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาสาสตร์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเทศไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทางด้านต่างๆทั้งภาครัฐ   ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเข้าใจผู้สนใจ http:// www.nano-thailad.com/2018/Annual/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.