ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Spread the love

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญท่าน และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โทรศัพท์  : 0-3410-9300 ต่อ 3909

อีเมล        : unsdgs2020@webmail.nprumail.npru.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.