ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

Spread the love

                             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว  โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาทาง E-mail: conf_ird@rmutto.ac.th หรือทางระบบออนไลน์ผ่าน http://ird.rmutto.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.