ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL”

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL”

          ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ ตามวันและเวลาดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pubadm.crru.ac.th/pub_web/pubconference-2019/index.php และ www.thaipaat.com  

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.