ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2563 (Regional Research Expo 2020)

Spread the love

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2563” (Regional Research Expo 2020 ครั้งที่ 8  “งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในงานมีกิจกรรมเวทีเสวนาและการจัดกิจกรรมภาคนิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน / นักวิจัยในพื้นที่ / เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค นิทรรศการนําเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.