ขอเชิญเข้าร่วมงาน “โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่น” ภายใต้งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5” Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Restival 5th (BRICC Festival)

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วม
“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่น”
ภายใต้งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5”
Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Restival 5th (BRICC Festival)

 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส่งผลงานนวัตกรรม ชุมชนเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลพร้อมโล่พระราชทานและเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการ https://www.research.lru.ac.th/th/กำหนดการ.pdf

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bru.ac.th/

สแกน Qr Code
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทร. 0-4461-1221 ต่อ 7301, 08-5023-8687
โทรสาร. 0-4461-2858

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย